PIJP-LINES Modelbouw en Hobby Privacy Verklaring

V1.0 - 24-05-2018


Inleiding:

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
 

Manuel van der Wal - PIJP-LINES modelbouw en hobby

PIJP-LINES

1.
PIJP-LINES Modelbouw en Hobby

Je leest op dit moment de privacy verklaring van PIJP-LINES Modelbouw en Hobby afgekort PIJP-LINES. Per 25 mei 2018 is het wettelijk verplicht om aan de volgende privacy verklaring te voldoen. 

PIJP-LINES is een hobby speciaalzaak die zich richt op het verkopen van modeltreinen, modelbouw, automodellen en alles wat daaromheen komt kijken. Dit doet PIJP-LINES in een visuele winkel in Enschede en daarnaast via online verkoop. Voor onze diensten hebben wij in vele gevallen uw gegevens nodig. 

In deze privacy verklaring leggen wij in stappen uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, waar deze gegevens opgeslagen staan en wat jouw rechten zijn omtrend deze gegevens. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door PIJP-LINES, neem dan gerust contact op!

 

info@pijp-lines.nl | 053-4305727 Pijpenstraat 30 | 7511 GM | Enschede | Btw. Nr. NL199767415B01 | KVK Nr. 70842302


PIJP-LINES modelbouw en hobby  is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Manuel van der Wal

PIJP-LINES

2.
Doel

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door PIJP-LINES. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

PIJP-LINES stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van PIJP-LINES. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met PIJP-LINES via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

03. Webshop verkoop

Bij een aankoop via de webshop worden ook om jou gegevens gevraagd. Deze gegevens vragen wij om de verkoop en het versturen van de aankoop zo goed mogelijk te kunnen doen. Bij PIJP-LINES is bij online verkoop verplicht een account aan te maken. Hiervoor vragen wij voor de volgende gegevens: Voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, land, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. 

04. Analytics

De website van PIJP-LINES verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

PIJP-LINES

3. Ontvangers

De gegevens die PIJP-LINES ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt verzonden via onze webshop en deze gegevens staan ook in het systeem van onze webshop opgeslagen. Onze webshop wordt beheerd door ccvshop.nl alwaar deze gegevens op de server opgeslagen staan. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen onze webshop.

02. One.com

De e-mail van PIJP-LINES wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com.

03. Webshop

Bij het aanmelden bij een aankoop in onze webshop zullen de gegevens opgeslagen worden op de server van ccvshop.nl alwaar onze webshop op draait. De gekoppelde mailgegevens worden verstuurd naar onze mailbox die op de server staat van One.com. 

PIJP-LINES

4 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door PIJP-LINES, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in in onze webshop. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@pijp-lines.nl.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met PIJP-LINES via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Webshop

Op het moment dat je een online aankoop doet PIJP-LINES via de webshop, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, straatnaam, plaats, telefoonummer, en e-mailadres, opgeslagen op de webserver van ccvshop.nl. Die gegevens worden bewaard tot jezelf aangeeft dat deze verwijderd moeten worden. Let op; het door ons gekoppelde punten spaarsysteem wordt dan ook verwijderd. Dus de spaarpunten vervallen dan ook.

PIJP-LINES

5 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door PIJP-LINES of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar VersGemerkt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van PIJP-LINES prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

PIJP-LINES

6 Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij PIJP-LINES vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met PIJP-LINES. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door PIJP-LINES.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij PIJP-LINES opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient PIJP-LINES al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij PIJP-LINES vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat PIJP-LINES niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat PIJP-LINES jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@pijp-lines.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PIJP-LINES

7. Plichten

PIJP-LINES verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van PIJP-LINES via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. En adres gegevens zijn nodig om een pakket te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan PIJP-LINES de betreffende dienst niet aanbieden

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met PIJP-LINES met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

PIJP-LINES behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PIJP-LINES dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PIJP-LINES te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
 

info@pijp-lines.nl | Pijpenstraat 30 | 7511 GM | Enschede | Btw. Nr. NL199767415B01 | KVK Nr. 70842302